Jízdárna Vinařice

Výcvik

Nabízíme několik možností absolvování výcviku: pravidelné zařazení do výcviku, což je nejvíce podporovanou možností, zařazení do jezdeckého kroužku, individuální a seznamovací lekce i letní tábory.

Možnosti ježdění:

1. Zařazení do pravidelného jezdeckého výcviku

Frekvence: jedenkrát v týdnu + možné další pravidelné i nepravidelné docházení podle časových možností a vytížení koní. V době letních prázdnin předpokládáme u všech členů co nejvyšší účast. Pokud možno vždy na celý den, nejlépe i se spaním.

Povinnosti: ke každé jezdecké lekci asi 1 hodina brigádní pomoci (asistence u výcviku začátečníků, dolití vody, stlaní, běžný úklid...). V zimě nejnutnější doba, v létě déle, hlavně v době tábora. Účast na všech akcích spolku (školení, závody, brigády...) podle potřeby.

Výpovědní lhůta: 2 měsíce!

Cena:

Zápisné: 500 Kč, následné zápisné (po přerušení) 1 000 Kč, převod z přípravky nebo zařazení po absolvování týdenního tábora či vyčerpání permanentky v limitu do 3 měsíců ZDARMA

Roční jízdné: 18 000 Kč (1 500 Kč na měsíc - včetně července a srpna). Obsahuje normální ježdění v rozvrhu po dobu školního roku a v době hlavních prázdnin mají členové možnost být u koní po dohodě jakkoli za cenu 200 Kč na den. Dále je možné využít slevy 100 Kč na měsíc v případě, že jízdné zaplatíte v předstihu (září nejpozději do 10.9, ostatní měsíce vždy k poslednímu dni v měsíci předchozího měsíce, tzn., že např. za říjen bude částka uhrazena nejpozději 30.9.).

Kromě společných brigád, které jsou, stejně jako různé jiné aktivity, spíše společenskou a výukovou akcí, je možné si část jízdného odpracovat na předem stanovených úkolech, které budou buď pravidelné, nebo jednorázové.

Možnost sponzorování koně, se kterým chce jezdec přednostně pracovat. Částka je závislá na mnoha faktorech a může být dohodnuta individuálně. Současné průměrné měsíční náklady na jednoho koně jsou kolem 4 500 Kč. Finanční sponzorování je určitě účinnější, než kupování vybavení, i když pochopitelně i to potěší. Pokud našetříme něco do Vánoc, můžeme zajet kolektivně nakupovat všichni.

Pokud máte zájem o zaplacení větší částky najednou, je možné se domluvit na tom, že se jedná o zálohu. Pochopitelně je to pro provoz velmi příjemné, stejně jako zaplacení ledna společně s prosincem a června společně s květnem. To znamená nejpozději do konce listopadu a do konce dubna.

2. Zařazení do jezdeckého kroužku – přípravky

Frekvence: jedenkrát v týdnu

Povinnosti: ke každé lekci 1 hodina brigádní pomoci (dolití vody, stlaní, úklid...), účast na akcích spolku (školení, závody, brigády... ), akce jsou považovány za součást výcviku

Výpovědní lhůta: 2 měsíce!

Cena:

Zápisné: 500 Kč, následné zápisné (po přerušení) 1 000 Kč, převod z přípravky nebo zařazení po absolvování týdenního tábora či vyčerpání permanentky v limitu do 3 měsíců ZDARMA

Roční jízdné: 14 600 Kč (to je 1 300 Kč na měsíc včetně července a srpna). Sleva 100 Kč na měsíc, který je zaplacený včas, to znamená před koncem předchozího měsíce (září do 10.9.). Jeden den v době letních prázdnin (požadováno je 14 a víc pro pokračování výcviku) 300 Kč.

Udržovací poplatek pro případnou dlouhodobou neúčast 500 Kč za měsíc maximálně 2 měsíce v kuse.

3. Individuální výcvikové lekce

Nutné dohodnout každou zvlášť předem. Bez brigádních povinností, předpokládá se samostatná příprava koně, případně je tato příprava součástí výcviku.

Cena: 600 Kč

4. Seznamovací lekce

Nutné dohodnout předem. Možné pouze na začátku nebo na konci pravidelných výcvikových lekcí - trvá cca 15 minut.

Cena: 100 Kč

5. Úvod do jezdeckého výcviku

Teoretická i praktická lekce jezdeckých základů.

Doba: cca 90 minut

Cena: 1 000 Kč

6. Výcvikový letní tábor - pobytový

V době letních školních prázdnin vždy od soboty do soboty. Možné výjimečně domluvit i jinak a po včasné dohodě i týden před a po prázdninách.

Cena: 7 dnů za 4 200 Kč

7. Výcvikový letní tábor - jednodenní

V době školních prázdnin.

Cena: jeden den za 1 000 Kč

Ustájení vlastního koně:

Dlouhodobé: 5 000 Kč za měsíc s dvouměsíční výpovědní lhůtou a udržovacím poplatkem 2 000 Kč

Krátkodobé: 200 Kč za započatý den

Pobyt jezdce: bez nároku na ježdění na koních spolku za 200 Kč za započatý den

Přihláška do z.s Stáj Preláta ke stažení:

PDF - Přihláška z.s. Stáj Preláta
DOCX - Přihláška z.s. Stáj Preláta

(Pokud vám nejdou otevřít, nainstalujte si Acrobat Reader, či novější verzi Microsoft Word.).