Jízdárna Vinařice

Rezervace

Nejdůležitější pro dobrý průběh výcviku a doprovodného programu jsou dobře připravené a naplánované kurzy. K tomu je nejdůležitější Vaše včasná závazná rezervace. Volejte kdykoli na tel.č.: 777555186. Rezervace by měla obsahovat termín, jméno dítěte, rodné číslo a kontaktní telefon. Možno zaslat i SMS. Potvrdíme přijetí rezervace opět SMS!

Přihláška

Přihlášku pro kursy, prosíme, zaslat poštou nejpozději do 30.5. (shodně s platbou) na adresu: J. Hladová, Brixiho 31, 162 00 Praha 6. Podle předpisů musíme mít všechny přihlášky podepsány zákonným zástupcem, proto je není možné zaslat elektronickou poštou. Pozdější přihlášení je možné, jen musíte počítat s tím, že program bude sestaven pro věkovou kategorii dětí, které byly přihlášené v termínu.

Další dokumenty

Potvrzení lékaře je bezpodmínečně nutné pro přijetí dítěte na tábor! Podle vyhlášky je nutné při příjezdu na tábor předložit toto potvrzení (stačí kopie) na schváleném formuláři. Lékařské potvrzení platí 12 měsíců na všechny zotavovací akce. Při odjezdu z tábora jsou tyto dokumenty opět vráceny.

Dokumenty ke stažení s příponou .pdf (pokud vám nejdou otevřít, nainstalujte si Acrobat Reader).
PDF - Přihláška na tábor
PDF - Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
PDF - Prohlášení o bezinfekčnosti
PDF - Co s sebou na tábor

Dokumenty ke stažení s příponou .docx (pokud vám nejdou otevřít, nainstalujte si novější verzi Microsoft Word).
DOCX - Přihláška na tábor
DOCX - Prohlášení o bezinfekčnosti
DOCX - Co s sebou na tábor